Küldetésünk

Lapunk karaktere:

- Evangéliumi / pünkösdi karakter

- A cikkeket szakmai lektorátus is véleményezi, tagjai teológiai szakemberek.

- A PTF tanári kara teológiai értelemben fontosnak tartja a független, az éppen aktuális egyházvezetési problémáktól és áramlatoktól független teológiai munka végzését, amely a Biblia, dogmatika és a történelem tudományos igényű feldolgozásán alapul.

- A szerkesztőbizottságban továbbra is fontos, hogy jelen legyenek az érdekelt felek képviselői (PTF, Egyházvezetés, Élő Víz).

Küldetésnyilatkozat

A Pünkösd.ma magazin egy tudományosan lektorált teológiai periodika, az evangéliumi-pünkösdi-karizmatikus teológia aktuális és fejlődésre sarkalló kutatási eredmények publikálásának orgánuma, amely egyaránt közöl írásokat a bibliai hittudományok, a rendszeres, a gyakorlati és a történeti teológia területeiről; elkötelezett a különböző teológiai álláspontok közötti egészséges párbeszéd elősegítésére. Célcsoportjának tekinti a teológusokat, lelkipásztorokat, gyülekezeti szolgálókat, valamint a Krisztus ismeretében fejlődésre elkötelezett érdeklődőket.