Ungvári Csaba: Búcsú

Ajánló

Ajánlom azoknak, akiket érdekel a Pünkösd.ma alapításának időszaka.

A Pünkösd.ma utolsó lapszámához érkezett. Ebből az alkalomból egy cikk megírására Paul Gracza rektor testvért, a lap jelenlegi felelős kiadóját kértem. Ő a jövőről üzen, írását a címlap repertórium után olvashatjuk. Az alábbiakban a szerkesztő múlt idézése következik.

A Magyar Pünkösdi Egyházban 2003 vége konfliktusokkal megterhelt időszak volt. Ezt az apostolság körül kialakult bibliaértelmezési vita, valamint Süveges Imre és az akkori egyházvezetés szemléletbeli különbsége és összeütközése okozta. Akkoriban az Élő Víz főszerkesztőjeként azt javasoltam, hogy indítsunk el egy fórumot a vitás kérdésekről, és ezek eredményét tegyük közzé egy, az egyháznak szánt belső lapban. 2004 januárjában ültem le az akkori országos elnökséggel (Fábián Attila, Pataky Albert, D. Nagy Tamás), februárig megtartottuk a fórumot és el is készítettük a lapot, amelyre elő lehetett fizetni. Elnökünk hitetlenkedve kérdezte, hogy vajon lesz-e kapacitásunk a folytatásra és ki tudja-e gazdálkodni majd az Élő Víz. Megígértem, hogy igen. Azóta 12 év telt el. Fábián Attila elnök testvér már nincs közöttünk, nekem azonban felejthetetlen maradt az, ahogy tőle bizalmat kaptam. Adta ezt annak ellenére, hogy soha nem alapítottam újságot, főként nem teológiai szaklapot, kríziskommunikációban pedig nem volt tapasztalatom.

Az első esztendők lapszámait a teológiai fórumok témái és azok a cikkek képezték, amelyek nem fértek bele az Élő Víz magazinba, annak “könnyedebb” karakteréből adódóan. Később országos rendezvényekről, valamint az Országos Presbitérium üléseiről is hírt adtunk. Különlegesen nagy élményt jelentettek számomra a vezetőkkel készített interjúk. Ezekben nem volt tabu téma, nem kaptam visszautasítást, és a nyilatkozók nagyon ritkán kifogásolták az előre elküldött, megjelentetésre szánt szöveget.

A legnagyobb élményem mégis az volt, hogy a korábban egymással híresen feszült viszonyban élő lelkipásztorok, teológusok a fórumbeszélgetések közepette elkezdték egymásban felismerni a testvért, a beszélgetőtársat, és azt is, hogy amiről úgy hittük, hogy elválaszt bennünket egymástól, az nem válaszfal, csupán jelentéktelen hitgyakorlati, kegyesség-felfogásbeli eltérés.

Számos érzékeny kérdésről is tartottunk fórumot, jelentettünk meg cikkeket: a homoszexualitásról, a fogamzásgátlásról, az abortuszról és más mai teológiai kihívásról. Portré rovatunkban ismert teológusokat, kutatókat szólaltattunk meg. A legtöbbükről a Pünkösd.ma hasábjain tudhatta meg az olvasó, hogy ki is ő és hogyan látja az Isten-hitet, a világot és benne az embert. Egyháztörténeti rovatunkban olyan jelentős pünkösdi személyiségekkel ismerkedhettünk meg, akikről korábban magyar nyelven nem olvashattunk. Főiskolai hallgatóink tanulmányaiból is számos értékes írást közöltünk, továbbá a legjobb szakdolgozatok részleteit is megismerhették előfizetőink.

A Pünkösd.ma teológiai periodika tehát ezzel a lapszámával utolsó megjelenéséhez érkezett. Az elmúlt 12 évfolyam 63 lapszámában több mint 2000 oldalon, 7 millió betűvel közöltünk teológiai fórumokat, tanulmányokat és híradásokat. A lap 2010 óta a PTF kiadásában jelent meg. Összesen 31500 példányban jött ki a nyomdából és jutott el az előfizetőkhöz. A Pünkösdi Teológiai Főiskola 2015 augusztusában döntött arról, hogy a jövőben évente egy tanulmánykötetben kívánja teológiai munkájának publicitását biztosítani, valamint így kíván hozzájárulni a Magyar Pünkösdi Egyház biblikus fejlődéséhez és a pünkösdi szemléletű keresztény tanításhoz. A PTF Szenátusa 2015. november 25-i ülésén köszönetet mondott az alapító szerkesztőnek a 2004 óta végzett munkájáért. Én pedig köszönetet mondok munkatársaimnak, a cikkek szerzőinek az együttműködésükért, az olvasóknak pedig a bizalomért!