Dr. Komesz Mátyás: „Jobban szeretsz-e ezeknél?”(Jn 21,15)

A napi csöndességeim során megütötte a fülemet a Jn 21,15-ben az egyik magyar fordítás: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek?” (Jn 21,15) Mintha nem így fordította volna Károli. Valóban nem így! Hanem: „jobban szeretsz-e engem ezeknél?” „Nem mindegy?” – kérdezheti valaki. „De nem ám!” A görög szöveghez fordultam: „agapasz me pleon toutón” . Nyers fordításban: „szeretsz engem inkább ezeknél-közülük-belőlük?” Mik vagy kik ezek az „ezeknél-közülük-belőlük”? A görög szöveg „tágasságában” lehet mik és kik egyaránt. Mikre, kikre nézett, mutatott, gondolt Urunk Jézus? A második csodálatos halfogás után vagyunk. Ott vannak a halász-eszközök, a halász-tudomány, amelyet követve egész éjszaka semmit sem fogtak. Ott vannak a halász-társak, akik a 3 éves Jézussal járás után mintha vissza-kacsintgatnának a 3 éve otthagyott halász-foglalkozásra. Kikre nézett, mutatott, gondolt Urunk Jézus, amikor kimondja a nagy kérdést: „Jobban szeretsz-e engem ezeknél-közülük-belőlük?”  A halász-eszközökre, és akkor úgy hangzik a kérdése: „Jobban szeretsz-e engem, mint ezeket?”  Vagy a halász-tanítvány társakra, és akkor lehet a fülemet sértő kérdés: „Jobban szeretsz-e engem, mint ezek?”

A nyelvtan nem dönti el ezt a kérdést. Lehet „jobban szeretsz-e, mint a halászatot?”, de lehet „jobban szeretsz-e, mint a többi tanítvány?” (1) Lehet a Jn 21 „Péter helyreállítása”, mint Luther óta gondolják a protestánsok, vagy lehet „a pápai főhatalom átadása”, mint régóta hirdeti a római katolikus felekezet. Hogyan tudhatjuk meg ezt a Bibliából?

A nyelvtan alapján nem tudunk dönteni. A szövegösszefüggés azonban megoldásra segít. Urunk Jézus kétszer megismétli a kérdését: „Szeretsz-e engem?” Az ismétlődő kérdésekben nem tér vissza az „ezeknél-közülük-belőlük” kiegészítés. Viszont mind a háromszor kapcsolódik Péter válaszához egy új képbe épített felszólítás: „Legeltesd bárányaimat-juhaimat, őrizd az én juhaimat!” (Jn 21,15-17) Az első csodás halfogás után más képet használt a Mester: „Ezentúl embereket fogsz.” (Lk 5,1-11) Az a kép még a halászathoz kapcsolódott. Péternek a háromszoros tagadása azonban, továbbá már a Mt 16-ban jelzett értetlensége (kereszthaláláról jövendöl Jézus, „ilyen nem történhet veled!” - válaszolja Péter, „Takarodj, Sátán!” - döbbenti meg Urunk Jézus), és ezeknek a lelkében való halmozódása jogosan vezeti a protestáns magyarázókat a gondolathoz, sőt állásponthoz: a Jn 21-ben kimondott „Elmegyek halászni” (Jn 21,3) nem pusztán egy pillanatnyi cselekvés bejelentése, hanem annak kijelentése, hogy „leszerepeltem Jézus előtt, kiszállok az emberhalászatból, visszatérek a halász-szakmába”. Urunk Jézus erre a döntésre azonnal válaszol. Az egész éjszakát igénybe vevő sikertelen halászat után hajnalban ott áll a parton. Mint három éve, amikor ugyanez történt. Akkor Péter döntött az emberhalászat mellett. Most Jézus más képet használ, amiben Péter nem otthonos, de amelyik ősi, bibliai kép: „Legeltesd bárányaimat-juhaimat, őrizd az én juhaimat!” (Jn 21,15-17) – Jogos a következtetés: Urunk Jézus nem engedi, hogy Péter megtorpanjon. Nem engedi, hogy Péter visszatérjen a „földi szakmába”. Visszahívja őt a mennyei királyság szolgálatába. A többi halász-tanítvánnyal szemben? Nem, a halászattal szemben. A pusztán földi távlatokkal szemben. És ugyanígy tesz valamennyiünkkel. Soha nem adja fel!

Könyveket írtak már a Jn 21 ilyetén elemzéséről. Nem is volnék illetékes, hogy azok összefoglalására vállalkozzam. De az egyoldalú, ezért beszűkítő fordítás ellen szót emelek. Félrevezető a „Szeretsz-e jobban, mint ezek?” fordítás. Maradjunk meg a „Szeretsz-e jobban ezeknél?”  fordítás mellett, amely meghagyja a bibliai szövegek „isteni tágasságát”!

Jegyzet:

(1) Nyelvileg még az is lehet: „jobban szeretsz-e, mint a többi tanítványt?” – de erre egyetlen írásmagyarázó sem gondol.

––––––––––––––––––––––––––––

Néhány, a témához kapcsolódó könyv: