Paul Gracza: Ünnepeljünk együtt!

A Pünkösd.ma különleges számát tartja kezében a kedves olvasó, ugyanis most utolsó alkalommal kerül kiadásra az elmúlt tizenegy év során különböző fontos és aktuális témákban megjelent teológiai folyóirat.

 

A Pünkösd.ma eredetileg a Pünkösdi Teológiai Főiskolán (PTF) zajló teológiai vitáknak kívánt hangot adni. A pünkösdi vezetők, a helyi gyülekezetek lelkipásztorai és a PTF tanárai évente két alkalommal összeültek, hogy megbeszéljék az egyházat éppen foglalkoztató kérdéseket. Ezeken a fórumokon olyan témák kerültek napirendre, mint például a gyülekezetvezetés, a pünkösdizmus sajátosságai az egyházon belül, a pünkösdi hitvallás, a lombikbébi program és az abortusz a Biblia fényében, a gyülekezeti munkások egészsége, illetve számos egyéb fontos gyakorlati és teológiai kérdés. 2010-ben a folyóirat szerkezete átalakult, mégpedig azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a PTF tanárainak és hallgatóinak arra, hogy különböző aktuális kérdéseket érintő teológiai kutatásokkal és cikkek írásával segíthessék és támogathassák a helyi gyülekezetek vezetőinek munkáját. Az elmúlt öt évben sokaktól olvashattunk bátorító, tanító és tájékoztató jellegű cikkeket. Komesz Mátyás az évek során komoly munkát végzett az ószövetségi témák kutatása terén. A teremtésről írott exegetikai cikksorozatában versről versre haladva tárta az olvasók elé, hogy miként működött Isten keze és szuverenitása a teremtés folyamán. Chernel András és Ungvári Csaba olyan újszövetségi témák vizsgálata terén vállaltak jelentős szerepet, amelyek a Szentléleknek a helyi gyülekezetben végzett munkáját világították meg az olvasók számára. Ezenkívül a Pünkösd.ma legtöbb száma esetében a vezércikket is Csaba írta, kiegyensúlyozott és éleslátó módon bevezetve az egyes lapszámokat. Nagy-Ajtai Ágnes a pünkösdi történelem témájában írt rendszeresen cikkeket, és neki köszönhetően sokat fejlődhettünk a nőknek a világméretű pünkösdi mozgalomban betöltött szerepe megértése terén. Hecker Róbert, Riesz Mária és Együdné Kéki Piroska a pasztorálpszichológia ügyét mozdították előre, és cikkeikkel jelentős segítséget nyújtottak a lelkipásztoroknak a gyülekezetekben felmerülő, lelkigondozással kapcsolatos kérdéseket és gyakorlatokat illetően. Rozgonyi Botond tollából kiegyensúlyozott és bölcs gondolatokkal teli cikkek sora került ki, melyekben jól megalapozott exegézissel és új meglátásokkal gazdagította az olvasókat olyan teológiai témák terén, amelyek évszázadok óta kihívást jelentenek az egyház számára. Az eddig említett szerzőkön kívül Tatai Istvántól, Wildmann Jánostól, Telegdi Józseftől, Izsák Norberttől, Illyés Szabolcstól, Tari Zoltántól és Sitku Tibortól is megjelentek cikkek a Pünkösd.ma oldalain. E szerzők mindegyike naprakész kutatómunkából, bőséges személyes tapasztalatból és az adott teológiai téma gyakorlati ismeretéből merített az írás során. A Pünkösd.ma szolgálatának egyik legörömtelibb eleme az volt, hogy kutatómunkáikkal és cikkeikkel a PTF hallgatói is hozzájárulhattak a folyóirathoz. Ennek keretében számtalan szakdolgozatból jelentek meg szemelvények, és a hallgatók is előmozdították az egészséges teológiai gondolkodást, ami nagy hasznára vált korunk egyházának, valamint a jövő teológusai és gyülekezeti szolgálattevői képzésében is sokat segített.

 

Hála és köszönet illeti a Magyar Pünkösdi Egyházat (MPE) a támogatásért és a Pünkösd.ma projektben való aktív részvételért, amely alapvető fontossággal bírt a folyóirat eredményes működése szempontjából. Különös köszönetet érdemel Ungvári Csaba, a Pünkösdi Teológiai Főiskola rektorhelyettese, aki fáradhatatlanul és nagy hozzáértéssel látta el a Pünkösd.ma szerkesztői feladatait. Szaktudása és szervezőkészsége nagyban hozzájárult a folyóirat sikeréhez.

 

A Pünkösd.ma sikertörténete a jövőben is folytatódik. Noha kéthavonta megjelenő magazin formájában ez az utolsó lapszám, amelyet a kezében tarthat az olvasó, 2016-tól évente egy alkalommal továbbra is kiadásra kerül a Pünkösd.ma. A PTF mindenképpen fenn akarja tartani a Pünkösd.ma színvonalát és relevanciáját, és úgy véljük, hogy ebben az új formátumban hasznosabb segédeszközt tudunk majd olvasóink rendelkezésére bocsátani.

 

Elégedetten tekintünk vissza a Pünkösd.ma több mint tizenegy éve tartó sikerére, és szeretettel hívjuk, hogy ünnepeljen velünk ön is ma, amikor új lépések megtételére készülünk, melyek révén reményeink szerint hatékony segítséget nyújthatunk majd a helyi gyülekezetek vezetőinek, a teológiai párbeszédek és viták iránt érdeklődőknek és a magyar keresztény közösség szélesebb rétegeinek egyaránt.