Nagy-Ajtai Ágnes: AIMEE SEMPLE MCPHERSON, SISTER AIMEE (1890-1944)

ERRE KERESSÜK A VÁLASZT/AJÁNLÓ

Ki volt Aimee Semple McPherson, az első női prédikátor, aki rádiós istentiszteletet tartott,
progresszív módszereivel konzervatív tanítást hirdetett, és szembeszállt a hívők „elitista”
gondolkodásával?

Az egyik legismertebb (és legellentmondásosabb) nő a pünkösdi mozgalom történetében,
dinamikus és újító szellemű evangélista, pásztor, misszionárius, író, tanító, gyülekezetalapító.
Sister Aimee az elsők között fedezte fel a média kínálta lehetőségeket, saját rádióállomást és több
újságot indított gyülekezetével. Az 1920-as években hetente háromszor került címlapra Amerika
vezető újságaiban. Maria Woodworth Ettert tekintette szellemi anyjának, utóda pedig Kathryn
Kuhlman lett.

GYERMEKKORA ÉS A SZOLGÁLAT KEZDETEI


Aimee Elizabeth Kennedy Salfordban született (Ontario, Kanada). Szülei, James és Mildred Kennedy
egy farmon éltek. Mildred (Minnie) az Üdvhadsereg munkatársa volt, a kicsi Aimee anyja példája
nyomán barátaival „üdvhadseregest” játszott, és prédikált az „egybegyűlteknek”.

Kamaszkorában már jobban szeretett moziba járni, táncolni és regényeket olvasni, különösen az
evolúcióelmélet foglalkoztatta. Sokat faggatta a prédikátorokat, legfőképp az érdekelte, hogy miért
nem történnek olyan csodák, amilyenekről a Bibliában olvashatunk. Kérdéseire nem kapott kielégítő
feleletet, így eldöntötte, hogy ateista lesz.

1907 decemberében érkezett szülővárosába Robert James Semple, írországi pünkösdi misszionárius,
és Aimee elhatározta, hogy megnézi ezeket a pünkösdieket, legalább szórakozik egy jót (mivel
a pünkösdi istentiszteletekről meglehetősen vad történetek keringtek akkoriban). Amikor a
misszionárius beszélni kezdett, Aimee megfeledkezett előítéleteiről: „Addig soha nem hallottam még
olyan prédikációt. Kardként használta a Bibliát, s az egész világot kettévágta vele.” 1 Ezt az odaszánást
hiányolta kora egyházából, ezt kérte számon a lelkészeken. Robert Semple megalkuvás nélkül
szolgálta Istent, és Aimee is erre vágyott. Nagy fordulat állt be a gondolkodásában: bűnbocsánatért
imádkozott és Szentlélek-keresztségért, hogy teljes odaadással végezhesse Isten munkáját.

A lelkesedés annyira elragadta a fiatal lányt, hogy abbahagyta tanulmányait, lemondott a szülői ház
kényelméről, 1908 augusztusában hozzáment Robert Semple-hez, és együtt indultak előbb európai,
majd kínai missziós útra. A közös szolgálat nem volt hosszú életű, mert 1910-ben mindketten
maláriásak lettek, és Robert nem élte túl a betegséget. Egy hónappal később született meg lányuk,
Roberta Star.

Aimee ezután visszatért az Egyesült Államokba. A történtek nagyon megviselték, semmi másra
nem vágyott, csak csendes, normális családi életre. Édesanyja, Minnie ekkoriban még mindig az
Üdvhadseregnél dolgozott, hazatérésük után csatlakozott hozzájuk. 1912-ben Aimee találkozott
Harold Stewart McPhersonnal, akivel hamarosan összeházasodtak, és következő évben megszületett
fiuk, Rolf Potter.

Mindeközben folyamatosan érezte Isten hívását, és az elveszett lelkek iránti felelősségét. De
előnyben részesítette a biztonságot és a családot, míg ez az ellentmondás egészen felőrölte
egészségét. Felismerte, hogy vagy engedelmeskedik az elhívásnak, vagy egyre gyengébb lesz, és
végül belehal az ellenállásba. Az engedelmesség mellett döntött, és prédikálni kezdett, majd 1915-
től evangelizációs összejöveteleket tartott. Sátrat bérelt, és végigutazta az Egyesült Államok keleti
partvidékét, később más területeket is. Egyik alkalommal bokszmérkőzés helyszínéül szolgáló
teremben tartották az ébredési összejövetelt, a meccs alatt Aimee egy táblával sétált le és fel,
amelyen ez állt: „üsd ki az ördögöt!”.

Az istentiszteleteken rendszeresen történtek gyógyulások, de nem erre helyezték a hangsúlyt.
Aimee a nyelveken szólást is gyakorolta, azonban ritkán tette ezt nyilvánosan. 1916-tól egy autóval
járta az országot, amelyre ráírták: „Jézus nemsokára visszajön, légy készen!” Édesanyja vele tartott
evangelizációs körútjain. A hátsó ülésen állva, egy hangszóró segítségével hirdette az igét. Útközben
írta a prédikációit és egyéb traktátusait. 1917-től jelent meg saját újságja „The Bridal Call” címmel 2,
melyben számos cikket írt a nők egyházban betöltött szerepéről, illetve Jézus és a keresztények
szövetségéről, ami szerinte a házassághoz hasonlít. Evangelizációs összejövetelein kezdetben 30.000
fő vett részt, később 100.000, az 1920-as években feljegyzések szerint a félmilliót is meghaladta a
résztvevők száma.

1918-ban költözött Los Angelesbe. Még abban az évben beadta a válókeresetet, 1921-ben vált el
férjétől. Aimee szerint házasságukban az egyetlen problémát az jelentette, hogy alapvetően más
célokat tartottak fontosnak. Az első három közös évüket egyenesen Jónás történetéhez hasonlította,
amikor ő maga Isten elől futott.3

1919 és 1922 között számos városban tartott összejöveteleket, ezek mindig nagy felbolydulást
okoztak. Némelyik több hétig is eltartott. Baltimore-ban felfigyeltek rá a helyi újságnál, és hosszú
interjút készítettek vele. Arra a kérdésre, hogy miből gondolja, hogy Baltimore-ban szükséges az
ébredés, így válaszolt: „Amint megérkeztem a városba, egyből érzékeltem a szükséget. Az asszonyok
a férfiakkal együtt ültek az étkezőkben, és dohányoztak. Beleolvastam a helyi lapokba, és azt láttam,
hogy a gyülekezetek táncos és kártyázós partikat hirdetnek meg. Fáztam ettől. A tánc, a kártya, a
színház az ördög eszközei, így távolítja el az embereket a hittől.”4

INTERNATIONAL CHURCH OF THE FOURSQUARE GOSPEL 5


1923-ban Los Angelesben alapította meg az Angelus Temple nevű gyülekezetet. Az épület 5300
férőhelyes volt, és az egész országból jöttek az emberek Aimee-t hallgatni. Minden nap három
istentiszteletet tartottak, eleinte Aimee vezetésével, drámai elemekkel illusztrálva a prédikációt.
A gyülekezet hamarosan önálló felekezetté nőtte ki magát, a tanítás középpontjába Jézus Krisztus
személyét helyezték, aki a Megváltó, aki Szentlélekkel keresztel, gyógyít, és aki az eljövendő Király. A
négy „szegletkő” (melyekre a gyülekezet nevében is utaltak) a következő volt:

1) Jézus Krisztus képes életeket megváltoztatni, tőle van az üdvösségünk;

2) a Szentlélek-keresztség szükségessége;

3) ma is történnek csodálatos gyógyulások;

4) Jézus Krisztus visszatérése közel van.

Az 1920-as években nem hangzott jól a „pünkösdi” kifejezés az Egyesült Államokban, így Aimee
kerülte ennek használatát. Ugyanakkor a jellegzetes pünkösdi karakterek jellemezték az általa
vezetett istentiszteleteket: az emberek nyelveken szóltak, és sokan meggyógyultak. Olyannyira,
hogy múzeumot rendeztek be a szükségtelenné vált mankókból, kerekesszékekből, egyéb
segédeszközökből.

A közösség heti, illetve havi lapot is megjelentetett (előbbit Foursquare Crusader, utóbbi Bridal
Call címmel). Az 1920-as években kezdett rádiós istentiszteleteket tartani, 1924-ben alapították
meg a saját rádióállomásukat.6 Aimee mindig is kereste az újabb és újabb formákat az evangélium
hirdetésére, mivel szerinte az embereknek elegük van a hűvös, formális istentiszteletekből, sokkal
inkább szeretnek szórakozni és örülni. „Meg volt győződve arról, hogy az egész Biblia egy szent
színdarab, melyet drámai módon kell előadni, illusztrálni.”7

1925-ben több életveszélyes fenyegetést kapott, egy állítólagos (utóbb botrányos) emberrablási
kísérletet sikerült meghiúsítani. Több szerelmi kalandjáról is maradtak fenn híradások, ezeket
egyesek szilárdan állították, mások szkeptikusan fogadták, megint másokat a hírekkel kapcsolatban
támadt üldöztetés Aimee támogatására indított, mondván: a támadások a női mivoltának szólnak,
egyesek így akarják aláásni a hitelességét és a szolgálatát.

1926-ra a befolyása kiterjedt az oktatás és politika területére is. Mindennel szembeszállt, amit nem
tartott a keresztény hitével összeegyeztethetőnek, így például az alkoholizmussal és az evolúció
iskolai oktatásával.

1930-ban a megerőltető munka következtében Aimee idegösszeomlást kapott. Egy időre
szabadságolta magát a gyülekezeti munkából, teljes elvonultságban élt. Átmenetileg megvakult, és
folyamatos orvosi felügyelet alatt állt. Tíz hónap után felépült a betegségből, de korábbi erejét már
nem nyerte vissza.

1931 szeptemberében újabb házasságot kötött, a színész-zenész David Huttonnal. A gyülekezetben
nagy felháborodást váltott ki a frigy, mivel Aimee előző férje még életben volt, és ilyen esetben nem
engedélyeztek újabb házasságot. Aimee harmadik házassága 1933-ban ért véget.

1936-ban, részben a gazdasági válságra reflektálva, az Angelus Temple ingyenkonyhát és
ingyenkórházat nyitott a rászorulók részére, az Üdvhadsereggel együttműködve.

1944. szeptember 26-án fia talált rá a hotelszobájában eszméletlenül. Éppen egy kaliforniai ébredési
összejövetel-sorozatot tartottak, ahol Aimee az életéről beszélt volna. Több egészségi problémával is
küzdött, a halál okát pontosan nem tudták megállapítani. A gyülekezet vezetését fia, Rolf vette át.

Életéről több filmet forgattak, színdarabokat írtak, személyisége számos rendezőt ihletett
meg. „A ’vallásos’ világ azonban megvetette. Aimee figyelemre sem méltatta azokat a felekezetek
közötti versengéseket, amelyek annyi szolgáló számára jelentettek akadályt, és okoztak sebeket.
Visszaszorította a szektás elkülönülés és szűklátókörűség szellemét – szinte szánakozott azokon,
akik ilyen vallásos befolyások fogságában vergődtek. (…) Abban az időben, amikor a nőket csupán
a szolgálatok ’kellékeiként’ ismerték el, Aimee felépítette az Angelus Temple-t, hogy a nők is teljes
értékű szolgálókká válhassanak. (…) Aimee egy olyan korban élt, amikor a nőket nem látták szívesen
a szószék mögött. Az pedig, hogy elvált asszonyok is szolgálhassanak az egyházban, egyenesen
elképzelhetetlen volt! Aimee a vallásos törvénykezés szabályaival megtűzdelt pünkösdi mozgalom
fénykorában élt, amikor az egyházban hallatlan dolognak számított, hogy egy prédikátor ’színre vitt
előadás’ keretében hirdesse üzenetét.”8

FELHASZNÁLT IRODALOM

• Burgess, Stanley M. (2003) The new international dictionary of Pentecostal and charismatic
movements. Zondervan, Grand Rapids
• Liardon, Roberts [1996] A hit emberei – győzelmeik és vereségeik tanulsága. Hit Gyülekezete
• www.foursquare.org
• www.christianitytoday.com
• womenshistory.about.com
• www.ifphc.org


Jegyzetek

1 Liardon [1996] 268. o.
2 Menyasszony hívása – Liardon [1996] 279. o
3 Liardon [1996] 274. o.
4 IN: Baltimore Sun, 1919. december 6. Idézi: Daniel Mark Epstein, Sister Aimee: The Life of Aimee Semple
McPherson (Orlando: Harcourt Brace & Company, 1993) 157 o.
5 Magyarországon Négyszegletkő Apostoli Hit Nemzetközi Egyház
A neve KFSG lett, magyarul: a Négyszegletkő Gyülekezet Hangja.
7 Liardon [1996] 289. o.
8 Liardon [1996] 260. o.
Comments